Костіна Тетяна Миколаївна

0

Місце роботи: Антонівська сільська рада Скадовського району Херсонської області
Посада: депутат сільської ради
Склад корупційного правопорушення: Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850(вісімсот п'ятдесят) грн. на користь держави.
Дата судового рішення: 2015-05-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.