Братусь Володимир Васильович

0

Місце роботи: ВАТ «Дніпрогаз»
Посада: начальник служби телемеханіки й зв'язки
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто передає таку вигоду, по'єднані з вимаганням, а також у закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), яке завдало значної шкоди потерпілому й у закінчений замах на підбурювання до передачі службовим особам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах того, хто надає або передає таку вигоду
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст.70 КК України призначити покарання Братусь Володимиру Васильовичу по сукупності злочинів, остаточно визначивши покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки зі штрафом у розмірі тисячі неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 17000 гривень, з позбавленням права займати керівні посади строком на два роки й з конфіскацією всього особистого майна. На підставі ст.75 КК України звільнити Братусь Володимира Васильовича від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом випробного терміну у два роки не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-06-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.