Храпач Олександр Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ «Лада»
Посада: заступник директора
Склад корупційного правопорушення: Складання й видача свідомо неправильних документів, що спричинили тяжкі наслідки; шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто представлення посадовою особою суб'єкта господарської діяльності свідомо неправильної інформації банку з метою одержання кредиту, що заподіяв велику матеріальну шкоду; зловживання владою або службовим становищем, тобто навмисному, з корисливих спонукань або в інших особистих інтересах, використанні посадовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинили тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 КК України призначити Храпач Олександру Миколайовичу покарання по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначивши покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік і три місяці, без штрафу. На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити Храпач Олександра Миколайовича від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1,5 випробного терміну не вчинить нового злочину, буде періодично з’являтися в органі кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації й буде повідомляти цей орган про зміну місця свого проживання.
Дата судового рішення: 2012-04-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.