Місків Валерій Тимофійович

0

Місце роботи: Березноватівська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисному в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом суспільним інтересам; службове підроблення, тобто складання й видача службовою особою свідомо неправильних офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст.70 КК України по сукупності злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити Місківу Валерію Тимофійовичу покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки з позбавленням права займати посади керівника й представника місцевого самоврядування строком на 2 (два) роки. На підставі ст.75, 76 КК України від відбування основного покарання у вигляді обмеження волі Місківа В.Т. звільнити з випробуванням, установивши випробний термін 2 (два) роки, зобов'язавши його в період випробного терміну без дозволу кримінально-виконавчої інспекції не виїжджати на постійне проживання за межі України, повідомляти інспекцію про зміну місця роботи й проживання, куди періодично з'являтися на реєстрацію.
Дата судового рішення: 2012-05-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.