Домнич Любов Миколаївна

0

Місце роботи: Новомикільська сільська рада
Посада: Голова
Склад корупційного правопорушення: Будучи посадовою особою, в офіційні документи внесла свідомо неправдиві відомості, а також неналежно виконала свої службові обов'язки, будучи посадовою особою, у результаті несумлінного відношення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): Із застосуванням ст. 70 КК України шляхом додавання вибраних заходів покарання остаточно визначити захід покарання у вигляді штрафу в сумі 850 грн. і трьох років позбавлення волі без позбавлення права підсудній займати посади в органах місцевого самоврядування і їх підрозділах і без штрафу, які виконуються самостійно. На підставі ст.ст. 75,76 КК України засуджену від відбування основного заходу покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з випробуванням на 1 рік, зобов'язавши її не міняти місця проживання без згоди кримінально виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-06-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.