Тітов Альберт Вікторович

0

Місце роботи: ТОВ «Коопзаготсбит»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, із корисливих спонукань, що спричинили тяжкі наслідки й самовільне заняття земельної ділянки, якою заподіяний значний збиток його власникові; неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Тітову Альберту Вікторовичу покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків на установах, підприємствах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік. У відповідності зі ст.75 КК України Тітова Альберта Вікторовича від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з випробним терміном на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2012-03-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.