Желонкін Олексій Сергійович

0

Місце роботи: Військова частина 3014.
Посада: виконував обов'язки командира роти бойового й матеріально-технічного
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою хабара за виконання в інтересах дії, що дає хабар якого-небудь, з використанням наданої йому влади й службового становища; одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України визначити Желонкіну Олексію Сергійовичу остаточне покарання по сукупності злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням у вигляді штрафу в розмірі 750 (сімсот п'ятдесяти) неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 12750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень, з позбавленням права займати посади в державній службі й пов'язані з організаційно –розпорядчими й адміністративно –господарськими обов'язками на строк 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2012-07-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369-2. Зловживання впливом

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.