Скіцко Михайло Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ «Мінак»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання довіри (шахрайство); заволодіння чужим майном шляхом зловживання довіри (шахрайство) вчинено повторно; заволодіння чужим майном шляхом зловживання довіри (шахрайство) вчинено повторно, в особливо великих розмірах; використання підробленого документа; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправильних відомостей.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим визначити Скіцко Михайлу Миколайовичу остаточне покарання по сукупності злочинів у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити Скіцко Михайла Миколайовича від відбування основного покарання з випробним терміном на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-05-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.