Можарчук Олександра Борисівна

0

Місце роботи: Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора № 4»
Посада: Майстер по експлуатації житлового фонду
Склад корупційного правопорушення: Закінчений замах на одержання посадовою особою в будь-якому виді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабар якої-небудь дії, з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням хабара, тому що вона виконала всі дії, необхідні для доведення злочину до кінця, однак злочин не був закінчений із причин не залежним від її волі; одержання посадовою особою в будь-якому виді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабар якої-небудь дії, з використанням наданого йому службового становища, повторно, поєднане з вимаганням хабара; будучи посадовою особою навмисне склала й видала свідомо неправильні офіційні документи.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч.1 КК України по сукупності злочинів, застосовуючи принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання Можарчук О.Б. призначити у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі без позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю. На підставі ст.ст.75,76,77 КК України звільнити Можарчук О.Б. від відбування основного призначеного покарання з випробним терміном 2 (два) роки й зобов'язати повідомляти орган кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання й роботи.
Дата судового рішення: 2012-06-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.