Павлів Ігор Степанович

0

Місце роботи: Львівська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Посада: перший заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Павлів І.С. займаючи посаду першого заступника, в.о. начальника Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержав хабар за виконання покладених на нього обов’язків, чим вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.368 КК України. Крім цього, Павлів Ігор Степанович, працюючи першим заступником начальника та виконуючи обов'язки начальника Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив підбурювання до давання хабара.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді 5 (п’яти)років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймати постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням, — строком на 2 (два) роки та з конфіскацією майна.
Дата судового рішення: 2012-05-17
Номер судового рішення: 1-34/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.