Пудловський Ігор Вікторович

0

Місце роботи: ПП «Фірма «Гамбіт"
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненене в особливо великих розмірах; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, інтересам юридичних осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України, за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно Пудловському Ігорю Вікторовичу призначити покарання, у вигляді 4 (чотири) роки шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно – господарськими функціями в сфері підприємницької діяльності терміном на три роки.
Дата судового рішення: 2012-06-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.