Березівський Василь Васильович

0

Місце роботи: ПП
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Являючись приватним підприємцем, службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в період з 01 квітня 2009 року по 31 жовтня 2010 року, шляхом зловживання службовим становищем діючи з корисливих мотивів, згідно укладених договорів при виконанні робіт по благоустрою м.Болехів, в акти виконаних робіт неодноразово та повторно вносив неправдиві дані, які суперечать державним будівельним нормам, та зайво включав роботи, які ним фактично не виконувались, чим привласнив кошти Болехівської міської ради виділені йому для виконання цих робіт.
Вид покарання (стягнення): Застосувати ч. 1 ст. 70 КК України і шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити покарання Березівському В.В, у вигляді штрафу у розмірі 1500 (одна тисяча п"ятсот) гривеньбез позбавлення права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Дата судового рішення: 2012-05-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.