Гугіль Роман Іванович

0

Місце роботи: ПП
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Гугіль Р.І. вчинив грубе порушення законодавства про працю та службове підроблення, тобто будучи службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав та видав завідомо неправдивий документ
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання — 1200 (одна тисяча двісті) гривень штрафу із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю.
Дата судового рішення: 2012-06-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.