Афанасенко Сергій Анатолійович

0

Місце роботи: Малинське районне управління юстиції
Посада: державний виконавець відділу державної виконавчої служби
Склад корупційного правопорушення: Несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованій системі Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, вчинені особою, яка має право доступу до неї , вчинені повторно; зловживання службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді підриву авторитету та престижу органів державної влади; складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; умисне невиконання постанов суду, що набрали законної сили, вчинені службовою особою, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді підриву авторитету та престижу органів державної влади.
Вид покарання (стягнення): У відповідності до ч.1 ст.70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів суд призначає шляхом поглинення менш суворого основного та додаткового більш суворим основним та додатковим покаранням у виді – позбавлення волі на строк 4 ( чотири ) роки 6 ( шість ) місяців з позбавленням права обіймати в державних органах посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади та виконанням організаційно –розпорядчих функцій на строк 2 (два ) роки 6 ( шість ) місяців зі штрафом в розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 4250 гривень. У відповідності до статті 54 КК України позбавити Афанасенка С.А. 13 рангу державного службовця. На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбуття основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 ( два) роки.
Дата судового рішення: 2012-12-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.