Гасанов Рагім Гасанович

0

Місце роботи: ФОП «Гасанов Р.Г.» та засновник ПП «Агровосток»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Заснування фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, організованою групою; підроблення документа, який видається чи посвідчується громадянином – підприємцем, і надає права і звільняє від обов'язків, з метою використання його як підробляють, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, вчинене організованою групою.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Гасанову Рагімов Гасанович, покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки без позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. На підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію» № 3680-VI від 08 липня 2011 року, звільнити Гасанова Р.Г. від відбування призначеного судом основного покарання
Дата судового рішення: 2011-12-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.