Яковцов Андрій Васильович

0

Місце роботи: Харківська міська поліклініка № 10
Посада: завідувач хірургічного відділення
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство); одержання посадовою особою в якому б то не було виді хабара за виконання в інтересах дії, що дає хабар яких-небудь, з використанням службового становища; одержання хабара в значному розмірі ( за ознакою повторності) посадовою особою за виконання в інтересах особи, що дав хабар, яких-небудь дій з використанням службового становища; службове підроблення, що виразилосьв тому, що він, будучи посадовою особою, навмисне вніс в офіційні документи свідомо неправдиві відомості.
Вид покарання (стягнення): У силу ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Яковцову Андрію Васильовичу покарання по сукупності злочинів у вигляді 5 /п'яти/ років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком 1 /один/ рік 6 /шість/ місяців, без конфіскації майна. У силу ст.75 КК України звільнити Яковцова А.В. від відбування основного покарання, якщо він протягом випробувального терміну не вчинить нового злочину. Установити Яковцову А.В. випробний термін тривалістю 2 /два/ роки.
Дата судового рішення: 2012-02-06
Номер судового рішення: 2018/310/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.