Івасечко Василь Степанович

0

Місце роботи: Великоглибочецька сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Зовживання службовим становищем, тобто умисне , в інтересах третьої особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам територіальної громади с.В. Глибочок та службове підроблення, інше підроблення службовою особою офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити Івасечку Василю Степановичу остаточне покарання у вигляді 3(трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати керівні посади в органах місцевого самоврядування строком на 1 рік 6 місяців. На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого Івасечка Василя Степановича від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому 1 (один) рік 6(шість) місяців іспитового строку.
Дата судового рішення: 2012-01-25
Номер судового рішення: 1-1093/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.