Савченко Валентин Миколайович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Савченко В.М., являючись службовою особою склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а також вчинив дії, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень, крім того своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні владою та службовими повноваженнями, тобто умисному, з корисливих мотивів, використанні працівником правоохоронного органу владою та зловживанні своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам у вигляді підриву авторитету, престижу та дискредитації правоохоронного органу – міліції, вчинив зловживання владою та службовим становищем, а також він своїми умисними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинив шахрайство.
Вид покарання (стягнення): За ч. 2 ст. 190 КК України на два роки позбавлення волі; за ч. 3 ст. 364 КК України на п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки та з позбавленням відповідно до статті 77 КК України спеціального звання –майор міліції на підставі ст. 54 КК України; за ч. 1 ст. 365 КК України на три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 1 рік; за ч. 1 ст. 366 КК України на три роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 1 рік. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на три роки з позбавленням відповідно до статті 77 КК України спеціального звання –майор міліції на підставі ст. 54 КК України. На підставі ч. 1 ст. 75 КК України звільнити засудженого Савченка В.М. від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на три роки.
Дата судового рішення: 2011-10-31
Номер судового рішення: 1-177/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.