Тертичний Геннадій Олександрович

0

Місце роботи: Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради
Посада: державний адміністратор Єдиного дозвільного офісу управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики
Склад корупційного правопорушення: Тертичний Г.О., перебуваючи на посаді державного адміністратора Єдиного дозвільного офісу управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, використовуючи свої службові повноваження та пов*язані з цим можливості, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, діючи в своїх інтересах та інтересах третіх осіб
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді 850 грн. в прибуток держави.
Дата судового рішення: 2012-02-06
Номер судового рішення: № 3-206/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.