Горлов Василь Ілліч

0

Місце роботи: ТОВ «Екоплод»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Умисне ухилення від сплати податків, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): За ч.3 ст. 212 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 3 (три) роки на підставі ст. 77 КК України без конфіскації майна, за ч.2 ст. 366 КК України-у вигляді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 2 (два) роки. На підставі ст. 70 КК України, призначити остаточне покарання Горлову В.І. сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п’ять) років з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків строком на 3 (три) роки на підставі ст. 77 КК України без конфіскації майна.
Дата судового рішення: 2011-07-20
Номер судового рішення: 1-491/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.