Петрів Галина Василівна

0

Місце роботи: Тлумацька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
Посада: На час вчинення корупрційного злочину: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Петрів Г.В., перебуваючи на посаді головного бухгалтера Тлумацької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Івано-Франківської обласної ради, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими обов’язками, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа майном вказаної освітньої установи та вчинила службове підроблення, тобто внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склала і видала завідомо неправдиві документи.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК Укравїни – 3000 (три тисячі) грн. штрафу з позбавлення права обіймати на підприємствах установах та організаціях усіх форм власності посади пов`язані з веденням бухгалтерського обліку та звітності строком на 2 (два) роки, за ч.1 ст. 366 КК України-1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. штрафу з позбавлення права обіймати на підприємствах установах та організаціях усіх форм власності посади пов`язані з веденням бухгалтерського обліку та звітності строком на 1 (один) рік. На підставі ч.1 ст.70 КК України призначити Петрів Г.В. остаточне покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим 3000 (три тисячі) грн. штрафу з позбавлення права обіймати на підприємствах установах та організаціях усіх форм власності посади пов`язані з веденням бухгалтерського обліку та звітності строком на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2011-09-19
Номер судового рішення: 1-0916135/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.