Панасюк Леонід Павлович

0

Місце роботи: Іваничівське районне споживче товариство
Посада: На момент вчинення злочину: голова правління
Склад корупційного правопорушення: Панасюк Л.П. будучи головою правління Іваничівського районного споживчого товариства, являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по представництву товариства у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, неналежно віднісся до виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них під час підготовки до реалізації та реалізації приміщення та обладнання Іваничівського хлібозаводу. В результаті службової недбалості підсудного16 жовтня 2008 року на аукціоні разом із об’єктом хлібозавод юридична адреса якого Іваничі, вул. Грушевського,43, було реалізовано приміщення контори хлібозаводу за адресою Грушевського,43а. Таким чином Іваничівському споживчому товариству були заподіяні збитки на суму 97500 грн., що на момент скоєння кваліфікується як спричинення тяжких наслідків для підприємства.
Вид покарання (стягнення): За ст. 366 ч.1 КК України-штраф 550 грн., за ст. 367 ч. 2 КК України-2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади наділенні владно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 (два) роки без додаткового покарання у вигляді штрафу. Керуючись ст. 71 ч. 1 КК України шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади наділені владно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 2 роки та штрафу в розмірі 550 грн. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі за умови, що засуджений протягом річного іспитового строку не скоїть нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки: передбачені ст. 76 КК України
Дата судового рішення: 2011-12-12
Номер судового рішення: 1-84/11/0303
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.