Трусов Олександр Федорович

0

Місце роботи: відділ регіонального розвитку, містобудування і архітектури Царичанской РГА
Посада: головний архітектор Царичанского району Дніпропетровської області
Склад корупційного правопорушення: умисне, з корисливих мотивів, використовуючи надану йому владу, всупереч інтересам служби, шляхом обману і зловживання довірою оволодів майном Швыдкова П. В. – грошовими коштами в сумі 3800 доларів США, чим завдав істотної шкоди законом, що охоронявся, правам і інтересам громадян, а також державним інтересам у вигляді підривання авторитету і престижу органів виконавчої влади і місцевого самоврядування – Царичанской районної державної адміністрації і Зорянского сільської ради Царичанского району Дніпропетровської області.
Вид покарання (стягнення): звільнений від кримінальної відповідальності по ст.ст. 15 ч.1, 27 ч. 4, 369 ч. 1, 190 ч.1, 364 ч. 1 УК України звільнити у зв'язку з амністією, згідно п. "е" ст. 1 Закону України "Про амністію"
Дата судового рішення: 2011-09-22
Номер судового рішення: 1-46/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.