Красняник Борис Іванович

0

Місце роботи: Міжгірська районна державна адміністрація
Посада: начальник групи централізованого обслуговування освітніх установ при відділі освіти
Склад корупційного правопорушення: Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): Згідно з ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю вчинених злочинів остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді обмеження волі на два роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з адміністративно-господарськими функціями на строк два роки. На підставі ст. 1 п. «в» закону «Про амністію в 2014 році» звільнити від відбування призначених покарань повністю за актом амністії.
Дата судового рішення: 2015-04-29
Номер судового рішення: 43942033
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.