Гуміль Галина Олександрівна

0

Місце роботи: ДВК ВД №590271 ОВК ТВО №162
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем як службова особа та службове підроблення, тобто, будучи службовою особою, складання та видача завідомо неправдивого офіційного документу.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України остаточно визначити покарання Гуміль Галині Олександрівні за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань у виді штрафу в розмірі 1600 грн. без позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Дата судового рішення: 2014-07-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.