Котисько Василь Степанович

0

Місце роботи: Любешівсько-Волянська сільська рада Любешівського району Волинської області
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою або службовим становищем; Службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): На підставі п.п. «ґ», «е» ст.1, ст.ст.9, 12, 14 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08 квітня 2014 року звільнити Котиська Василя Степановича від відбування призначеного судом першої інстанції основного і додаткового покарання згідно вироку Любешівського районного суду від 10 лютого 2014 року у виді 4-х місяців арешту з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями на строк 2 роки та штрафу в розмірі 5100 гривень.
Дата судового рішення: 2014-05-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.