Кручина Михайло Вікторович

0

Місце роботи: Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10003/0448 філія – Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України»
Посада: головний економіст сектору кредитування
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого КРУЧИНУ МИХАЙЛА ВІКТОРОВИЧА від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на один (1) рік.На підставі ст. 76 Кримінального кодексу України покласти на засудженого КРУЧИНУ МИХАЙЛА ВІКТОРОВИЧА такі обов’язки:не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.
Дата судового рішення: 2014-12-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.