Марченко Анатолій Петрович

0

Місце роботи: ПАТ “Первомайське шляхове ремонтно-будівельне управління”
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення службовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим за сукупністю злочинів остаточно призначити Марченко А.П. покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права пов’язаного з виконанням організаційно – розпорядчих та адміністративно – господарських функцій строком на 2 (два) роки. Відповідно до п. «є» ст. 1 Закону України “Про амністію у 2014 році” звільнити засудженого Марченко Анатолія Петровича від призначеного йому покарання.
Дата судового рішення: 2015-03-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.