Тихонов Олександр Єгорович

0

Місце роботи: ТОВ «Скарб»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити Тихонова Олександра Єгоровича від відбування покарання з випробуванням строком на 1 (один) рік. На підставі ст.76 КК України зобов'язати Тихонова Олександра Єгоровича: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи (навчання), періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2014-08-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.