Гладиш Василь Миколайович

0

Місце роботи: 
Посада: Пнівський сільський голова Надвірнянського району Івано-Франківської області
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою або службовим становищем
Вид покарання (стягнення): Вирок Надвірнянського районного суду від 26 червня 2013 року щодо Гладиша Василя Миколайовича в частині кваліфікації його дій та призначення покарання змінити. Перекваліфікувати дії Гладиша Василя Миколайовича зі ст. 368 ч.3 КК України на ст.ст. 190 ч.1та 364 ч.1 КК України. Гладиша Василя Миколайовича визнати винним та призначити покарання: – за ст.190 ч.1 КК України у вигляді одного року обмеження волі; – за ст.364 ч.1 КК України (в редакції 07.04.2011 року) із застосуванням ст.69 КК України – один рік шість місяців обмеження волі без позбавлення права займати певні посади та зі штрафом в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 5 100 грн.На підставі ст.70 КК України Гладишу В.М. визначити остаточне покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим – один рік шість місяців обмеження волі без позбавлення права займати певні посади, зі штрафом в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 5 100 грн Застосувати ст.75 КК України і звільнити Гладиша В.М. від відбування основного покарання у виді обмеження волі з випробуванням з іспитовим строком 1 рік. Згідно ст. 76 КК України на засудженого Гладиша В.М., під час іспитового строку, покласти обов’язки: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2013-11-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.