Орос-Шкільна Олена Василівна

0

Місце роботи: 
Посада: головний бухгалтер відділу освіти виконкому Довгинцевської районної в Кривому Розі ради
Склад корупційного правопорушення: Організація та керівництво зловживанням службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену Орос-Шкільну Олену Василівну від відбування призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 (один) рік. На підставі ст. 76 п.2, 3 КК України зобов'язати засуджену Орос-Шкільну Олену Василівну не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2013-02-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.