Филипів Ярослав Антонович

0

Місце роботи: Семенівська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Филипів Я.А. вчинив службове підроблення, тобто складання і внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивого документу, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинив зловживання владою і службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади і службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст.70 КК України остаточну міру покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Филипів Ярославу Антоновичу 3 (три) роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади сільського голови. На підставі ст.75 КК України засудженого Филипів Ярослава Антоновича звільнити від відбування обраного основного покарання з випробуванням, надавши іспитовий строк 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов”язки, передбачені ст.76 КК України, а саме не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та праці.
Дата судового рішення: 2012-06-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.