Бровко Олександр Андрійович

0

Місце роботи: ТОВ «ПКФ «Стальмонтаж»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто в навмисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе й інших осіб, використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми посадовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення, тобто, внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також складанні й видачі свідомо неправильних документів, що заподіяло тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.ст. 70 КК України призначити покарання по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначивши покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на два роки й штрафом у сумі 4500 (чотирьох тисяч п'ятисот) гривень. У відповідності зі ст. 70 ч.4 КК України призначити покарання по сукупності злочинів шляхом поглинання призначеним покаранням, покарання у вигляді двох років позбавлення волі без позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю й штрафом у сумі чотирьох тисяч двохсот п'ятдесяти гривень по вирокові Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 листопада 2011 року, остаточно визначивши покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на два роки й штрафом у сумі 4500 (чотирьох тисяч п'ятисот) гривень. У відповідності зі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити Бровко Олександра Андрійовича від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом випробного терміну два роки не вчинить нового злочину, буде періодично з’являтися для реєстрації в органі кримінально-виконавчої системи й повідомляти зазначенений орган про зміну місця свого проживання, не буде виїжджати за межі України для постійного проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи.
Дата судового рішення: 2012-11-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.