Реус Микола Васильович

0

Місце роботи: ПП «Адоніс-Агро-2008»
Посада: засновник та власник
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): Згідно ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, остаточно призначити покарання Реусу Миколі Васильовичу, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права займати керівні посади підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності строком на 2 роки. На підставі ст.75, ст.76 КК України, звільнити Реус Миколу Васильовича від відбування покарання з випробуванням, якщо він на протязі двох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки
Дата судового рішення: 2013-01-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.