Худецький Іван Петрович

0

Місце роботи: 
Посада: сільський голова с. Нижнів
Склад корупційного правопорушення: Худецький І.П., перебуваючи на посаді сільського голови с. Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської області, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення функцій представника влади, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, являючись посадовою особою органу місцевого самоврядування 4 категорії 8 рангу, неналежно виконував свої службові обов’язки, через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Незаконно приватизував комунальне майно шляхом реалізації 22.12.2008 року на аукціоні по продажу відчуженого майна колишнього будинку фельдшерсько-акушерського пункту та господарських будівель по вул. Дністерська, 6а в с. Смерклів Тлумацького району Івано-Франківської області на підставі відношення сільського голови с. Нижнів від 10.11.2008 року №186. Зловживав своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третьої особи, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки законним інтересам потерпілого Прокопіва В.В. Вчинив службове підроблення, а саме склав та видав завідомо неправдивий документ, що спричинило тяжкі наслідки. Також Худецький І.П., будучи службовою особою, яка займала відповідальне становище, одержав хабар за виконання в інтересах Кердяка Г.В. дій з використанням наданої йому влади та службового становища, поєднане з вимаганням хабара, та вчинив службове підроблення, тобто, будучи службовою особою, вніс до офіційного документа завідомо неправдиві відомості та склав і видав завідомо неправдивий документ.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України призначити Худецькому Івану Петровичу остаточне покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим 3 (Три) роки 6 (Шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням постійно чи тимчасово організаційно – розпорядчих та адміністративно – господарських функцій в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, пов’язані з виконанням функцій представника влади на 3 (Три) роки без конфіскації майна. На підставі ст.54 КК України позбавити Худецького Івана Петровича спеціального рангу державного службовця місцевого самоврядування четвертої категорії восьмого рангу. На підставі ст.75 КК України засудженого Худецького Івана Петровича звільнити від відбування призначеного йому основного покарання у виді 3 (Трьох) років 6 (Шести) місяців позбавлення волі з випробуванням на іспитовий строк 3 (Три) роки
Дата судового рішення: 2012-12-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.