Качан Лідія Дмитрівна

0

Місце роботи: ДП “Старобільський ЛОХ”
Посада: Головний лісничий
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, використання посадовою особою, що є працівником правоохоронного органа, свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законному інтересам окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдиві відомості, інше підроблення документів, складання й видача свідомо підроблених документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Качан Лідії Дмитрівні покарання у вигляді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень без позбавлення права займати організаційно –розпорядчі й адміністративно –господарські посади, без конфіскації майна.
Дата судового рішення: 2011-08-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.