Філіпченко Людмила Володимирівна

0

Місце роботи: Український дитячий сад № 151
Посада: завідуюча
Склад корупційного правопорушення: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на 2 року. На підставі ст. 76 КК України зобов'язати засуджену не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти цей орган про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2011-11-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.