Григорян Рубен Саркісович

0

Місце роботи: 
Посада: фізична особа-підприємець
Склад корупційного правопорушення: Грубе порушення законодавства про працю; внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення); а також умисне, з корисливих спонукань, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді 2 років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов’язані із виконанням адміністративно-господарської та керівної діяльності строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців. На підставі ст.75 КК України Григоряна Рубена Саркісовича від відбування основного покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік та з покладенням відповідно до ст.76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції та періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.
Дата судового рішення: 2012-10-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.