Шмотолох Михайло Михайлович

0

Місце роботи: ПСП «Фрунзенське»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам; використання завідомо підробленого документу; заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах; вчинення фінансових операцій чи укладання угод з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації /відмиванню/ доходів; вчинення фінансових операцій чи укладання угод з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації /відмиванню/ доходів, вчинене повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, що завдало значної матеріальної шкоди державі; замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, виконавши всі дії для доведення злочину до кінця, але не закінчив злочин з причин, які не залежали від його волі.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст.ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Шмотолоха М.М. покарання у вигляді 5 (п»яти ) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах усіх форм власності строком 3 роки з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного йому майна, зі штрафом у розмірі 10 000 тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян( сто сімдесят тисяч) з позбавленням права займати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах усіх форм власності строком 3 роки. На підставі ст.75 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 ( три) роки. Відповідно до п.4 ст.76 КК України покласти на засудженого Шмотолоха М.М. обов’язок періодично з’являтись на реєстрацію до органів кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-10-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.