Козьмин Петро Маркович

0

Місце роботи: ПВТФ «Протон-К»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Козьмин П.М. вчинив умисні дії , які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Крім того вчинив аналогічні дії повторно та вчинив умисні дії , які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні та видачі завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст.70 КК України остаточно визначити засудженому Козьмин П.М. . покарання шляхом часткового складання призначених покарань чотири тисячі гривень штрафу з позбавленням права займати посади ,пов*язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк один рік шість місяців.
Дата судового рішення: 2012-08-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.