Гук Владислав Миколайович

0

Місце роботи: Чечельницький РВ УМВС України у Вінницькій області
Посада: начальник сектору карного розшуку
Склад корупційного правопорушення: Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи , що порушують недоторканість житла громадян вчиненні службовою особою; перевищення влади або службових повноважень , тобто умисне вчинення службовою особою дій , які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень ,що супроводжувалось насильством та спричинило тяжкі наслідки; спричинення тяжкого тілесного ушкодження, вчинене способом , що має характер особливого мучення, групою осіб, що спричинило смерть потерпілого; зловживання владою або службовим становищем, тобто в особистих інтересах використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби , якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам , свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам вчинені працівником правоохоронного органу; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.. 70 КК України остаточне покарання Гуку Владиславу Миколайовичу, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити у виді десяти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією майна.
Дата судового рішення: 2012-07-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.