Волошина Світлана Іванівна

0

Місце роботи: ДЗ «Знам’янська лінійна СЕС на Одеській залізниці»
Посада: помічник лікаря епідеміолога санітарно-контрольного пункту
Склад корупційного правопорушення: Волошина С.І. вчинила службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; а також зловживання владою, тобто умисне, в особистих інтересах, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): У відповідності з ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Волошиній Світлані Іванівні покарання у виді 3 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади помічника лікаря епідеміолога строком на 2 роки та сплатою штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У відповідності з ч.4 ст.74 КК України, Волошину Світлану Іванівну від призначеного покарання звільнити.
Дата судового рішення: 2012-10-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.