Щербина Микола Григорович

0

Місце роботи: ПВП «Сіріус»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в особистих інтересах, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою вчинене за попередньою змовою групою осіб; використання завідомо підроблених документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарання та остаточно визначити Щербині М.Г. покарання у вигляді 470 неоподаткованих мінімумів доходів громадян штрафу в сумі 7990 грн., без застосування додаткової міри покарання у вигляді у вигляді позбавлення права обіймати певні посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, чи займатися певною підприємницькою діяльністю.
Дата судового рішення: 2012-02-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.