Морозова Оксана Миколаївна

0

Місце роботи: КП «Зелене місто»
Посада: завідуюча ритуальною конторою
Склад корупційного правопорушення: Морозова О.М., маючи злочинний намір спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, перебуваючи у трудових відносинах з юридичною особою – комунальним підприємством «Зелене місто»і будучи службовою особою – завідуючою ритуальної контори зазначеного підприємства, реалізуючи злочинний намір в період з 01.02.2011 року по 27.04.2011 року, отримувала особисто, а також з співучасниками злочинного діяння – невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які виступали в ролі касира юридичної особи КП «Зелене місто», від фізичних осіб – замовників КП «Зелене місто»грошові кошти для оплати ритуальних послуг, які в касу і на розрахунковий рахунок КП «Зелене місто»не вносили, при цьому отримані готівкові кошти протиправно привласнювали і звертали на свою користь
Вид покарання (стягнення): На підставі частини 1 статті 70 КК України, остаточно призначити Морозовій О.М. покарання, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно –господарських функцій строком на три роки. На підставі ст. 75 КК України, звільнити Морозову О.М. від відбування призначеного основного покарання з випробувальним терміном на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-10-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.