Сігітов Петро Миколайович

0

Місце роботи: КП «СТП «Ровенькитеплокоммуненерго»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Нецільове використання бюджетних коштів посадовою особою, предметом якого були бюджетні кошти в особливо великому розмірі; невиконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного відношення до них, що спричинило тяжкі наслідки інтересам окремої юридичної особи.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 год 1 КК України, по сукупності вчинених злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Сігітову Петру Миколайовичу покарання 3 ( три ) роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах державної форми власності на строк 1 ( один ) рік 6 ( шість ) місяців, а у відповідності зі ст. 75 КК України звільнити його від відбування основного покарання з випробуванням, з випробним терміном на 1 рік.
Дата судового рішення: 2012-04-03
Номер судового рішення: 1 –16/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.