Павлик Зиновій Григорович

0

Місце роботи: Солоненська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою з метою заволодіння чужим майном за попередньою змовою склав та видав завідомо неправдиві документи, на підставі яких ним, незаконно отримано та використано 4487,72 грн.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України остаточне покарання Павлику Зиновію Григоровичу призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень штрафу в дохід держави без позбавлення права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Дата судового рішення: 2012-07-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.