Гурич Микола Ілліч

0

Місце роботи: СГПП «Прогрес», ФГ «Гурич»
Посада: директор та голова
Склад корупційного правопорушення: Умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов’язана їх сплачувати , що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великих розмірах; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; шляхом умовляння схилив іншого співучасника злочину вчинити в його інтересах використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно –правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичної особи та державним інтересам , що спричинило тяжкі наслідки та інше.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого покарання, остаточно призначити засудженому Гуричу М.І. покарання у виді штрафу в розмірі 395000( триста дев’яносто п’ять тисяч) гривень з позбавленням права виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій строком на 3 (три ) роки.
Дата судового рішення: 2012-11-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.