Мельниченко Володимир Миколайович

0

Місце роботи: Військова частина А4515
Посада: Начальник служби палива й мастильних матеріалів
Склад корупційного правопорушення: Викрадення військовою посадовою особою шляхом зловживання службовим становищем іншого військового майна, що заподіяло істотну шкоду; внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.ст.75,76 КК України, звільнити Мельниченко В.М. від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом певного судом випробного терміну –3 (два) роки не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти в кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання й роботи. Додаткові покарання у вигляді позбавлення права займати посади, пов'язані з обліком, схоронністю, керуванням і розпорядженням матеріальними цінностями, строком на 2 роки й штрафу в розмірі 250 (двохсот п'ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що рівно 4 250 гривень, – виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2012-10-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.