Коробейніков Олександр Павлович

0

Місце роботи: Ялтинська вечірня (змінна) школа Ялтинської міської ради АР Крим
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та зловживання службовим становищем, тобто умисне з корисливих спонукань використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, а також, підбурювання на закінчений замах до давання хабара та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання визначити у вигляді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на 2 (два) роки і штрафом в дохід держави в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) гривень. Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити Коробейнікова Олександра Павловича від відбування покарання з випробуванням. Встановити випробувальний термін в 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-05-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.