Драч Юрій Миколайович

0

Місце роботи: Відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Херсонській області
Посада: старший державний виконавець підрозділу примусового виконання рішень
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов»язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, дії з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання Драчу Ю.М. у виді пяти років позбавлення волі у кримінально-виконавчій установі, з конфіскацією майна, яке належить засудженому на праві особистої власності, із позбавленням його права займати посади в системі примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби строком на три роки та позбавленням 12 рангу 5 категорії державного службовця, присвоєного відповідно до Закону України «Про державну службу».
Дата судового рішення: 2012-05-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.